Company picture

   Проведення екологічної інспекції та надання дозволів на викид

   Дозвіл на викиди забруднюючих речовин

   Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами - це офіційний документ, який видається Міністерством екології і природних ресурсів України (для об’єктів, що належать до першої групи) та обласними, Київською міськими державними адміністраціями (для об’єктів, що належать до другої або третьої групи) і дає право підприємствам, установам, організаціям та громадянам - підприємцям експлуатувати об'єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.
   Для чого потрібно отримувати дозволи. Зобов’язання отримувати дозволи на викиди забруднюючих речовин встановлено статтями 31, 33 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», статтями 10, 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», постановою КМУ № 302 від 13.03.2002 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи».
   Якщо ви у своєму офісі або на виробництві експлуатуєте обладнання, яке здійснює викиди, вам потрібно отримати такий дозвіл.
   Об’єкти, які повинні отримати дозволи на викиди забруднюючих речовин поділяються на 3 групи: Перша група - об'єкти, які взяті на державний облік і мають виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Друга група - об'єкти, які взяті на державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Третя група - об'єкти, які не входять до першої і другої груп.
   Дозвіл для об’єктів першої групи видається Мінприроди з попереднім погодженням пакету документів в Держпродспоживслужбі України. Дозвіл для об’єктів другої або третьої групи видається місцевою або обласною державною адміністрацією з попереднім погодженням пакету документів в Держпродспоживслужбі України.
   Термін дії дозволу для об’єктів першої групи - 7 років. Термін дії дозволу для об’єктів другої групи - 10 років. Термін дії дозволу для об’єктів третьої групи - необмежений.
   Важливо знати! Відповідно до статті 12 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу.
   Відповідно до статей 242, 243 Податкового Кодексу України, розрахунок та сплата екологічного податку здійснюється на підставі дозволу на викиди забруднюючих речовин, в якому визначені обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Відповідно до пункту 8 статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», підставами для переоформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин є: зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця; зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання. У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин, суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати дозвільному органу або адміністратору заяву про переоформлення документа дозвільного характеру разом з документом дозвільного характеру, що підлягає переоформленню.
   Не переоформлений в установлений строк дозвіл на викиди забруднюючих речовин є недійсним.
   Відповідно до пункту 4.18 Порядку організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 10.09.2008 № 464, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2009 за № 18/16034, у разі виявлення під час проведення перевірки порушення вимог природоохоронного законодавства, за які згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено адміністративна відповідальність, державні інспектори складають протокол про адміністративне правопорушення.

   На даному етапі ми маємо велику різноманітність реагентів різного типу:

   Коагулянти на основі заліза

   DONAU Klar Smart, DONAU Klar Clever, Хлорід заліза (II)

   Коагулянти на основі алюмінію і заліза

   DONAU Action flex

   Коагулянти на основі алюмінію

   DONAU PAC Activis

   Флокулянти

   Порошкоподібні, емульсії, катіонні, аніонні, неіоногенні

   Гіпохлорид натрію